Knowledge

What time is it?

Svenska - Swedish Engelska - English
Hur mycket är klockan? What time is it?

Klockan är elva. It's eleven o'clock.

Klockan är fem minuter över elva. It's five minutes past eleven.

Klockan är tio minuter över elva. It's ten minutes past eleven.

Klockan är kvart över elva. It's a quarter past eleven.

Klockan är tjugo minuter över elva.  It's twenty minutes past eleven.

Klockan är tjugofem minuter över elva. It's twentyfive minutes past eleven.

Klockan är halv tolv. It's half past eleven.

Klockan är tjugofem minuter i tolv. It's twentyfive minutes to twelve.

Klockan är tjugo minuter i tolv. It's twenty minutes to twelve.

Klockan är kvart i tolv. It's a quarter to twelve.

Klockan är tio minuter i tolv. It's ten minutes to twelve.

Klockan är fem minuter i tolv. It's five minutes to twelve.

Klockan är tolv. It's twelve o'clock.

Back to Knowledge menu