Snorkråka.

Beskrivning:
Snorkuse -Slemklump från näsan.


Källa:
Härmkråkan http://www.harmkraka.se/harmkrakan
Härmkråkan.