Råka - Corvus frugilegus.

Information:
En kråkfågel, helt svart med metallglans särskilt på huvud och hals, toppig hjässa och yviga "byxor".
Längd ca 45 cm.
Råkan är karaktärsfågel för odlade slätter och häckar där kolonivis i höga träd.
I Sverige är den vanligast i Skåne men häckar upp till Jämtland.
Lätet är skränigt, nasalare och hesare än kråkans.


Källa:
Bonniers lexikon del 16.
Härmkråkan.