Kråkklöver.

Beskrivning:
En art i familjen rosväxter. Det är en upp till en halvmeterhög, parbladig ört med röda hängande blommor.
Hos oss allmän på fuktig och näringsfattig mark.


Källa:
Bonniers lexikon del 11.Härmkråkan.