Kråkindianer.

Beskrivning:
Nordamerikansk siouxtalande indianstam.
Tillhörde de krigiska stammarna som anföll de vita på deras väg västerut.


Källor:
Bonniers lexikon del 4.
Nordamerikas indianer - Rabén Prisma.
Härmkråkan.