Kråkguld.

Beskrivning:
Guldglänsande mineral, ofta pyrit - svavelkis - glimmer.
Kan förväxlas med guld och kallas därför ofta för kråkguld eller kattguld.


Källa:
Härmkråkan http://www.harmkraka.se/harmkrakanHärmkråkan.