Kråkdikter.

Text 1:
Ekorrn gick på ängen och slog
med alla sina små drängar.
Efter kom gräshopporna små,
räfsade höet i strängar.
Kråkorna räfsa' och skatan drog,
kråkorna räfsa' och skatan drog,
och lilla kissmurre han körde.

Text 2:
Kråkan sitter på kyrkotak,
snackar med sina små döttrar.
Vart ska vi fara i vinter?
Vi fryser om våra små fötter.
Vi ska fara till Dannemark,
köpa oss skor för en halver mark,
skor så trinda som pepparkorn.
Katten blåser i sitt silverhorn.


Källa:
Boken "Rida rida ranka", författare Johan Nordlander, illustratör Jenny Nyström.
Härmkråkan.