Kråkbär.

Beskrivning:
Nedliggande ris eller dvärgbuskar med barrlika gröna blad, röda blommor och svarta bär (viktig fågelföda).
Kråkbär avger ett ämne som försvårar tillväxt hos andra växter och en så kallad kråkrished kan bildas.

Förekomst:
Skogar och hedar i hela Sverige.


Källa:
Bonniers lexikon del 11.Härmkråkan.