Kråka - Corvus corone.

Information:
Kråkan är spridd över hela Europa.
Svartkråka Corvus corone corone (1) finns i västra och sydvästra Europa samt i delar av Centraleuropa. Den grå kråkan Corvus corone cornix (2) finns på alla andra ställen. Där deras utbredningsområden överlappar kan de båda raserna para sig med varandra.
Kråkan är en stannfågel eller en tillfällig flyttfågel. Stora flockar flyger till mellersta och västra Europa från norra och östra delarna.
Under häckningssäsongen håller kråkan till i öppen skog, dungar eller täta parker i städerna. Den bygger sitt bo i maj, vanligen i träd som är mer än 5 meter höga. Boet är konstruerat av torra kvistar, lera och torrt gräs. Det är klätt med mossa, hår, ull och trasor. Ett nytt bo tar 8 - 10 dagar att bygga, men kråkor använder ofta gamla bon.
Honan ruvar de 4 - 6 äggen själv i 18 - 21 dagar. Under den tiden får hon föda av hannen. Han skaffar ensam mat åt ungarna under de första 4 - 7 dagarna, sedan hjälps båda föräldrarna åt. Vid 28 - 35 dagars ålder lämnar ungarna boet.
Kråkflockar uppsöker dammar, sjöar och floder där de längs stränderna finner mycket mat. De är allätare och samlar frön, bär, bokollon, insekter och deras larver, blötdjur och as. Dessutom jagar de åkersork och andra små ryggradsdjur.

Läte:
Ett strävt kraa eller kraxande keerk.

Andra läten:
Vintertiden har kråkan smått om föda. Finner hon då smuts och orenlighet på isen, så blir hon glad och kraxar: Kalas kalas!
När tiden för sädesskörden börjar, plockar hon utsått korn och ropar: Kap kap!
Under sommaren har hon god tillgång på föda och blir fet och kräsen på maten. Råkar hon då på ett ax, som inte är riktigt fullmoget och gott, blir hon ond och skriker: Skräpax skräpax!
Kråkorna om hösten: Tre styver för kornstacken!
Om våren: Sex styver för vägsmutsen!

Längd:
47 cm.

Vingbredd:
95 - 100 cm.


Källor:
"Den stora boken om djurens värld", Kärnans förlag.
Boken "Rida rida ranka", författare Johan Nordlander.
Härmkråkan.