Den Svartes ögon.

Bokserie:
Sagan om Drakens återkomst.

Författare:
Robert Jordan.

Beskrivning:
Kråkor och korpar användes av den Svarte (Shai'tan) när han ville spionera på sina fiender runt om i världen.
Alla kråkor och korpar var förståss inte spioner men eftersom det inte gick att skilja den Svartes tjänare från vanliga kråkor och korpar så sköts alla dessa fåglar för säkerhets skull när tillfälle gavs, skottpengar infördes i många landsdelar.


Källor:
Bokserien "Sagan om Drakens återkomst", författare Robert Jordan.
The World of Robert Jordans The Wheel of Time, Robert Jordan & Teresa Patterson.Härmkråkan.